Rezultāti

Projekta partnerorganizācijas attīsta vienotu izpratni kā aktīvi iesaistīt sociālās aprūpes darbiniekus, brīvprātīgos, pedagogogus un bērnu vecākus starppaaudžu mācīšanās aktivitāšu stratēģiskajā plānošanā.  Tas kalpo par pamatu, projektu partneru izstrādātam kritēriju katalogam, lai noteiktu labās prakses kā stratēģijā iesastīt gan sociālos aprūpētāju, aprūpes centru darbinieku un arī brīvprātīgos, kas rūpējas par senioriem.

Šie kritēriji palīdzēs projekta parteriem vadīties projekta norises laikā, lai noteiktu labās prakses viņu pašu valstīs un īstenotu LABĀKO DRAUGU metodi.

Projekta rezultāti būs:

Salīdzinošā izpēte un novērtējums par šā brīža vajadzībām

LABĀKIE DRAUGI Eiropas ziņojums analizē esošo metožu, sociālās aprūpes darbinieku, sociālo darbinieku, senioru un pedagogu vajadzības. Tas sniedz pārskatu par pašreizējo situāciju kādā ir senioru aprūpe, īpaši kā norit viņu sociālā iekļaušana sabiedrībā, labās prakses piemēri, pedagoģiskās pieejas un kādas apmācības būtu nepieciešamas aprūpes darbiniekiem un pedagogiem, attiecībā uz viņu iemaņām darbā ar senioriem. Papildus pētījumu dokumentam, katrs partneris sagatavo divas  fokusgrupu intervijas ar sociālajiem un aprūpes darbiniekiem un pieaugušajiem vecumā no 65, kā arī autobiogrāfiskas intervijas ar pieaugušajiem vecumā no 65, lai noskaidrotu viņu vajadzības.

Available also in:

FRDEELITLV

Starppaaudžu mācību programma

LABĀKIE DRAUGI mācību programma aprūpes un sociālajiem darbiniekiem, kā arī brīvprātīgajiem, kas strādā ar senioriem, piedāvā pārskatu par starppaaudžu mācīšanos un, kā veidot un pielietot starppaaudžu mācīšanās aktivitātes senioriem. Viens no programmas ieguvumiem ir tas, ka pieaug dalībnieku izpratne par starppaaudžu mācīšanās nozīmi, kā aplūkot eidžisma problēmu un apgūt soļus starppaudžu mācīšanās aktivitāšu bērniem un senioriem īstenošani.

Available also in:

FRDEELITLV

Palīglīdzekļi starppaaudžu mācību aktivitātēm un sociālajai līdzdalībai

Palīglīdzekļi ir īpašu materiālu kopums aprūpes darbiniekiem, sociālajaiem darbiniekiem un pedogogiem, kuri plāno īstenot starppaaudžu mācīšanās programmu starp vecāka gada gājuma cilvēkiem (65+) un bērniem (4-5 gadi).  Daļu palīglīdzekļu materiālu veido brošūra, kurā īsumā pastāstīts par projektu un iekļauti spēļu apraksti.

Available also in:

FRDEELITLV

Projekta sasniegto rezultātu integrēšana izmantojot Eiropas kopienas

Rokas grāmata par projekta rezultātu integrēšanas nostādnēm, ir iespēja apvienot resursus, veicināt informācijas apmaiņu un mācīties, kā arī risināt problēmas.  Rezultātu īstenošanas meistardarbnīcas tiks noturētas katrā  partnervalstī, lai radītu ieteikumus  vietēja un nacionāla mēroga aprūpes centriem un bērnu aprūpes iestādēm, starppaudžu mācīšanās programmas aktivitāšu īstenošanai. LABĀKIE DRAUGI e-mācīšanās platforma paredzēta aprūpes un sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, lai izmēģinātu starppaaudžu mācīšanās pieejas, kas tapušas projektā, tādejādi ar vairākiem dalībniekiem dažādās Eiropas valstīs pārbaudot produkta lietojamību arī plašākā Eiropas mērogā.

Brochure

 

Available also in:

FRDEELITLV