Projekts

LABĀKIE DRAUGI pret eidžismu starppaaudžu izglītības programma senioriem un bērniem, lai mazinātu senioru izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanos, ir projekts, ko līdzfinansē Erasmus + – KA2: Stratēģiskā partnerība | Pie-augušo izglītība un tā mērķis ir samazināt senioru izolētību izmantojot sociālās līdzdalības aktivitātes un to iekļaušanu mūsdienu sabiedrībā, attīstot inovatīvas izglītības metodes  un apkopojot radošas spēles, kas veicina starppaaudžu komunikāciju un mācīšanos. Projekts vērš uzmanību uz negatīvo attieksmi pret senioriem un eidžismu, kas kļūst par arvien ievērojamāku izaicinājumu mūsu laikmetā.

To ņemot vērā, projekta LABĀKIE DRAGUI galvenie uzdevumi ir:

Radīt inovatīvas metodes sociālajiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un pedagogiem,  kas strādā ar senioriem

Samazināt senioru izolētību caur sociālu līdzdalību un iekļaušanu ES sabiedrībās

Uzlabot senioru fizisko un garīgo veselību caur sadarbību ar bērniem.

Bagātināt senioru mācīšanās procesu sadarbojoties ar bērniem

Popularizēt starppaaudžu attiecības, pārvarēt steriotipus un veicināt starppaudžu solidaritāti pret eidžismu, caur jautrām aktivitātēm.

Uzlabot bērnu pašapziņu un atbildības sajūtu caur cieņu pret senioriem.

Sekojošās aktivitātes tiks īstenotas projekta LABĀKIE DRAUGI rezultātā:

Fokusgrupu intervijas ar senioriem, sociālajiem darbiniekiem, sociālās aprūpes darbiniekiem, brīvprātīgajiem

Autobiogrāfisku dzīves stāstu video ieraksti

Labo prakšu apkopojums, lai palīdzētu organizācijām plānojot starppaaudžu mācīšanos un veicinātu izpratni gan lokālā, gan nacionālā mērogā par starppaaudžu mācīšanos kā profesionālas un sociālas jomas daļu.

Personāla apmācības par LABĀKO DRAUGU pieeju, labās prakses un metodoloģiskās koncepcijas

Palīglīdzekļu apkopojums aprūpes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un pedogogiem.

Uzzināt vairāk