LABĀKIE DRAUGI pret eidžismu izglītības programma senioriem un bērniem, lai mazinātu senioru izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanos” vērsta samazināt senioru izolētību mūsu sabiedrībā.

“Starppaudžu mijiedarbības aktivitātes rada jaunu izpratni par ģimeni”

Ieskatam:

Sagaidāms, ka to senioru skaits, kas dzīvo vieni paši, pieeaugs, ņemot vērā Eiropas sabiedrības demogrāfisko situāciju.

LABĀKIE DRAUGI koncentrējas tieši uz šo faktoru un to mērķis ir samazināt senioru izolētību un izslēgšanu no sabiedrības, attīstot inovatīvas izglītības metodes  un apkopojot radošas spēles, kas veicina starppaaudžu komunikāciju un mācīšanos.

Projekts ilgst 24 mēnešus, sācies 13.12.2020. un tiks noslēgts 30.12.2022.

To finansiāli atbalsta  ERASMUS+KA2 Kooroporācija inovācijām un labo prakšu apmaiņai – Stratēģiskie partneri pieaugušo izglītībā un to īsteno: Point Europa, Gulbenes novada pašvaldība, Pistes Solidaires, Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla, Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Symplexis.

Mērķi

Attīstīt inovatīvas metodes sociālās aprūpes centru darbiniekiem, brīvprātīgajiem un pedagogiem.

Samazināt senioru izolētību izmantojot sociālās līdzdalības aktivitātes un to iekļaušanu mūsdienu sabiedrībā.

Uzlabot senioru fizisko un mentālo veselību caur sadarbību ar bērniem.

Pilnveidot senioru mācīšanās procesu sadarbībā ar bērniem.

Mērķa grupas

 

Aptuveni 689 dalībnieki tiks iesaistīti projektā tiešā veidā: sagatavošanās aktivitātes, novērtēšanas un atlases porcedūra, tiem pieaugušajiem, kas piedalīsies apmācībās, dalība pilotdarbnīcās un kopīgos pasākumos; projekta aktivitātes ir galvenokārt vērstas uz:

Primārā mērķa grupa

Seniori

Primārā mērķa grupa

Aprūpes/sociālie darbinieki, brīvprātīgie, kas palīdz senioriem

…ar abpusējiem ieguvumiem:

Sekundārā merķa grupa

Pirmsskolas vecuma bērnu pedagogi un bērni.