E-mācīšanās platformā

Esiet sveicināti projekta “BEST FRIENDS” e-mācīšanās platformā! Šis ir viens no projekta rezultātiem, kas iepazīstina ar projekta laikā radītajiem mācību materiāliem. Šeit atradīsiet nepieciešamos resursus, lai atbalstītu bērnus un vecākus cilvēkus kopīgās spēlēs, mācīšanās procesā un izaugsmē! 

Šeit atrodamie materiāli aptver pētījumus par vecāka gadagājuma cilvēkiem Eiropā, kā arī starppaaudžu un mūžizglītības mācīšanās stratēģijas un instrumentus, kas izstrādāti projekta ietvaros, sadarbojoties vairākām partnerorganizācijām Eiropā. Papildus mēs esam apkopojuši daudz spēļu, kas piešķirs jautru noti starppaaudžu aktivitātēm. Šie materiāli, rezultāti un produkti ir testēti Eiropas mērogā un var tikt izmantoti, mācoties attālināti.

Visi materiāli ir pieejami sešās valodās: angļu, franču, vācu, grieķu, itāļu un latviešu, un var tikt brīvi izmantoti, pielāgojot pēc nepieciešamības konkrētam kontekstam.

Šī platforma aptver 3 galvenās mērķa grupas:

I

vecāki cilvēki (65 gadi un vairāk)

I

sociālie aprūpētāji, sociālie darbinieki un brīvprātīgie, kuri strādā ar vecākiem cilvēkiem;

I

pirmsskolas pedagogi un mazi bērni (4-5 gadi).

Nospied uz interesējošās sadaļas un iepazīsties ar piedāvāto saturu!

Eiropas ziņojums. Starppaaudžu sadarbība un sociālā integrācija senioriem

=

Starppaaudžu izglītības programma senioriem un bērniem, lai mazinātu senioru izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanos

=

Starppaaudžu aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lai mazinātu vecāku cilvēku izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanu

=

Projekta rezultātu ieviešanas stratēģija

=