Starppaaudžu aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lai mazinātu vecāku cilvēku izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanu

Šeit atradīsiet partneru radītu rīku ar īpašu materiālu krājumu, ko izmantot aprūpes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem, lai plānotu un īstenotu starppaaudžu mācību programmas starp vecākiem cilvēkiem (65 gadi un vairāk) un maziem bērniem (4-5 gadi). Lai mazinātu vecāku cilvēku sociālo izolētību mūsu kopienās, mēs esam izstrādājuši inovatīvu mācību programmu un apkopojuši aizraujošas spēles starppaaudžu komunikācijas un mācīšanās veicināšanai un sociālās izolētības mazināšanai. Mēs centāmies iekļaut spēles, kas ir iekļaujošas visiem, arī cilvēkiem ar veselības problēmām. Partneri strādāja kopā, daloties ar savām zināšanām un ekspertīzi, kā arī ar katras valsts labās prakses piemēriem. Starppaaudžu programmas piedāvā telpu mijiedarbīgām sadarbības attiecībām, kur abas puses – bērns un seniors – var darboties gan kā skolotājs, gan skolnieks. 

Aktivitātes kopā ar bērniem dod iespēju vecāka gadagājuma cilvēkiem dalīties ar jaunākajiem spēļu biedriem stāstos par savu bērnību, jaunību, bērnības dienu spēlēm, tādējādi veicinot starppaaudžu mācīšanos (ģimenes ietvaros un ārpus), kas ļauj bērniem paraudzīties uz kopienas vēsturi no pilnīgi citas perspektīvas.

Mērķa grupa:

sociālie aprūpētāji, sociālie darbinieki un brīvprātīgie, kuri strādā ar vecākiem cilvēkiem; pirmsskolas pedagogi un bērni (4-5 gadi); vecāka gadagājuma cilvēki.

Mācīšanās mērķi:

I

spēt identificēt aktivitātes dalībnieku vajadzības un tām pielāgoties;

I

spēt vadīt aktivitāti;

I

gūt idejas starppaaudžu aktivitātēm.

Eiropas ziņojums. Starppaaudžu sadarbība un sociālā integrācija senioriem

=

Starppaaudžu izglītības programma senioriem un bērniem, lai mazinātu senioru izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanos

=

Starppaaudžu aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lai mazinātu vecāku cilvēku izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanu

=

Projekta rezultātu ieviešanas stratēģija

=