Το Έργο

To έργο “BEST FRIENDS against Ageism – Διαγενεακά εργαστήρια μεταξύ ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας και παιδιών για την εξάλειψη της απομόνωσης των ενηλίκων μεγαλύτερων ηλικιών και την υποστήριξη της κοινωνικής τους ένταξης” υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus + Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις | Εκπαίδευση Ενηλίκων και στοχεύει στην εξάλειψη της κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για εργαζόμενους και εθελοντές που απασχολούνται στον τομέα παροχής φροντίδας και τη συλλογή παιχνιδιών που ενθαρρύνουν την επικοινωνία και μάθηση μεταξύ των γενεών. Το έργο επιδιώκει την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων και των αρνητικών στάσεων απέναντι στα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών, φαινόμενα που αποτελούν μια αυξανόμενη και σημαντική πρόκληση στη σύγχρονη εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριοι στόχοι του έργου BEST FRIENDS είναι:

Η παροχή καινοτόμων μεθόδων ια κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών..

Η εξάλειψη της απομόνωσης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της κοινωνικής συμμετοχής και συμπερίληψης στις τοπικές κοινότητες.

Η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας μέσω της αλληλεπίδρασης τους με παιδιά μικρότερων ηλικιών.

Ο εμπλουτισμός τις μαθησιακές διαδικασίες των ηλικιωμένων μέσω της αλληλεπίδρασης τους με παιδιά μικρότερων ηλικιών.

Η προώθηση των διαγενεακών σχέσεων, ξεπερνώντας τα στερεότυπα και ενισχύοντας την αλληλεγγύη μεταξύ διαφόρων ηλικιακών ομάδων μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες.

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αίσθησης υπευθυνότητας των παιδιών μέσω του σεβασμού προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου BEST FRIENDS:

Ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών, κοινωνικών λειτουργών και εθελοντών

Μαγνητοσκόπηση αυτοβιογραφικών ιστοριών

Συλλογή καλών πρακτικών που θα παρέχουν στους σχετικούς φορείς μία μέθοδο για την ενίσχυση του έργου τους στο πεδίο της διαγενεακής μάθησης και την ευαισθητοποίηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την διαγενακή μάθηση ως ένα πεδίο επαγγελματικής και κοινωνικής δράσης.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την προσέγγιση Best Friends, τις καλές πρακτικές και τις μεθοδολογικές έννοιες.

Συλλογή εργαλείων για κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται στον τομέα παροχής φροντίδας, εκπαιδευτικούς, και άτομα μεγαλύτερων ηλικιών.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο κανάλι YouTube του έργου Best Friends, όπου συγκεντρώνονται οι αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις που γίνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στις διάφορες χώρες εταίρους, με σκοπό να εντοπιστούν οι ανάγκες τους και να διερευνηθούν τα παιχνίδια του παρελθόντος τους.

FRDEENITLV

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνοπτική έκθεση σε όλες τις γλώσσες της σύμπραξης της πιλοτικής δοκιμής του προγράμματος κατάρτισης Best Friends για τη διαγενεακή μάθηση που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες εταίρους με κοινωνικούς λειτουργούς και παιδαγωγούς για παιδιά, με σκοπό την επικύρωση του περιεχομένου του εγχειριδίου.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνοπτική έκθεση στα αγγλικά της πιλοτικής δοκιμής της εργαλειοθήκης του Best Friends, που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες εταίρους με κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς για παιδιά, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και παιδιά, προκειμένου να επικυρωθούν οι δραστηριότητες διαγενεακής μάθησης που περιέχονται στην εργαλειοθήκη.