Πλατφόρμα e-learning

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του προγράμματος BEST FRIENDS. Πρόκειται για ένα από τα αποτελέσματα του έργου, παρουσιάζοντας το μαθησιακό υλικό που αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Θα βρείτε συγκεντρωμένους εδώ όλους τους πόρους που θα βοηθήσουν μικρούς και μεγάλους να παίξουν, να μάθουν και να αναπτυχθούν μαζί!

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τις εκθέσεις για την τρίτη ηλικία στην Ευρώπη, μπορείτε να έχετε εδώ πρόσβαση σε μια συλλογή από εκπαιδευτικές πολιτικές και εργαλεία δια βίου μάθησης μεταξύ των γενεών, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου με διάφορους εταίρους σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε επίσης συγκεντρώσει πολλές ιδέες για διασκεδαστικά παιχνίδια, κατάλληλα για χρήση σε ένα διαγενεακό πλαίσιο, με τη συμμετοχή τόσο των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας όσο και των παιδιών. Αυτά τα υλικά, τα αποτελέσματα και τα προϊόντα δοκιμάστηκαν για ευρύτερη ευρωπαϊκή συνάφεια και είναι κατάλληλα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα σε έξι γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά και λετονικά), και είναι ελεύθερα προς χρήση και προσαρμογή στις ανάγκες σας και στο τοπικό σας πλαίσιο.

Αυτή η πλατφόρμα απευθύνεται σε 3 κύριες ομάδες-στόχους:

I

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (65+)

I

Φροντιστές, κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντές που εργάζονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

I

Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας και μικρά παιδιά (4-5 ετών)

Κάντε κλικ στα εικονίδια για να απολαύσετε το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε:

Συγκριτική έρευνα και αξιολόγηση των τρεχουσών αναγκών

=

Πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαγενεακή μάθηση

=

Εργαλειοθήκη για Διαγενεακές Μαθησιακές Δραστηριότητες και Κοινωνική Συμμετοχή

=

Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε επίπεδο πολιτικών

=