Εταίροι

Συντονιστής του έργου

Point Europa Ltd

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Το Point Europa είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην νοτιοανατολική Κορνουάλη, από το 2004. Ειδικεύεται στην εκπαίδευση νέων, την  επαγγελματική κατάρτιση και μη τυπική εκπαίδευση, την υποστήριξη και την  καθοδήγηση,  δράσεις για νέους, ενηλίκους, ενηλίκους μεγαλύτερων ηλικιών, και κοινοτικές δράσεις. Είναι ένα πιστοποιημένο φιλανθρωπικό ίδρυμα και διοικείται από ένα εξαμελές συμβούλιο διαχειριστών με εκτεταμένες δεξιότητες σε στις επιχειρήσεις, τη διαχείριση, τα οικονομικά και την εκπαίδευση. Μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης το Point Europa στοχεύει στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της περιοχής μας, η οποία παρουσιάζει υψηλή ανεργία, ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες και περιορισμένες ευκαιρίες. Συνεργάζεται με ευάλωτες ομάδες με σκοπό την κοινωνική ένταξη και βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

pointeuropa.org

Gulbenes novada pasvaldiba

Λετονία

 

Ο Δήμος Gulbene βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Λετονίας και αποτελείται από 13 χωριά και έχει την διοικητική επικράτεια της πόλης Gulbene. Ο αριθμός των κατοίκων του δήμου είναι περίπου 22,000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Gulbene (GMC) είναι υπεύθυνο για τη σύννομη λειτουργία των δημοτικών οργάνων και τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου. Το GMC μεριμνά για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη διατήρηση των παραδοσιακών πολιτισμικών αξιών και των πολιτισμικών αντικειμένων, την  πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική βοήθεια, την προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας κ.λπ. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του διοικητικού έργου των δημοτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Το GMC διοργανώνει κοινωνικές, εκπαιδευτικές και προγραμματικές δραστηριότητες που συνάδουν με τα αναπτυξιακά σχέδια της περιοχής της και αντικρίζονται στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων του τοπικού πληθυσμού. Παρέχει επίσης υποστήριξη στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, των αναπήρων ατόμων, και των μειονοτήτων ώστε να τους στηρίξει στην υλοποίηση των ιδεών και φιλοδοξιών τους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά.

gulbene.lv

Pistes Solidaires

Γαλλία

 

Η Pistes Solidaires είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που σχεδιάζει προγράμματα και δράσεις σύμφωνα με τους τέσσερις πυλώνες της εκπαίδευση που προβλέπονται από την UNESCO: μαθαίνω να μαθαίνω, μαθαίνω να είμαι, μαθαίνω να κάνω και μαθαίνω να ζω μαζί και με τους άλλους. Το έργο μας επικεντρώνεται στην προώθηση της εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας την εκπαιδευτική κινητικότητα των νέων και καθιστώντας κάθε εμπειρία στο εξωτερικό μια μοναδική εμπειρία με υψηλό ανθρώπινο και εκπαιδευτικό όφελος. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης, ιδίως εκείνες που βασίζονται στη μάθηση μέσω της εμπειρίας, δημιουργώντας εκπαιδευτικές συνθήκες για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της συνύπαρξης.

pistes-solidaires.fr

Kinderbetreuungseinrichtung /Kindervilla

Αυστρία

 

Το Kindervilla είναι ένα μη κερδοσκοπικό νηπιαγωγείο που ιδρύθηκε το 1999 στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας. Με την ιδιαίτερη γλωσσική του αντίληψη, το Kindervilla είναι ένα μοναδικό φορέας παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης, όχι μόνο στο κρατίδιο του Τιρόλου, αλλά και σε ολόκληρη την Αυστρία. Διαθέτει δίγλωσσους δασκάλους στα γερμανικά-τουρκικά και στα γερμανικά-βοσνιακά/κροατικά/σερβικά για μαθητές από οικογένειες μεταναστών. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην ηλικιακή ομάδα των 3-6 ετών είναι πλήρως δίγλωσσο. Ένα από τα βασικά κριτήρια του Kindervilla είναι η ενθάρρυνση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών. Διαφοροποιούμε τη διατήρηση αυτών των δεξιοτήτων από την απόκτηση νέων.

kindervilla.info

Centro per lo Sviluppo Creativo
“Danilo Dolci”

Ιταλία

 

Το Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” βασίζεται στην εμπειρία του κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου του Danilo Dolci και των συνεργατών του, το οποίο ξεκίνησε στην Ανατολική Σικελία το 1952. Το Κέντρο προέκυψε από την ανάγκη να υπάρξει στις τοπικές κοινότητες μια πραγματικότητα που να δεσμεύεται να επιλύει πρακτικά τα τοπικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έναν δημιουργικό χώρο στον οποίο η προώθηση της ευαισθητοποίησης και ο σχεδιασμός από κάτω προς τα πάνω αποτελούσαν το κεντρικό ζήτημα της δράσης, ανοίγοντας το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή. Από την αρχή, η κύρια εστίαση του Κέντρου ήταν οι πρακτικές μη βίαιης εκπαίδευσης, καθώς και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας – της Αμοιβαίας Μαιευτικής Προσέγγισης – ικανής να διευκολύνει τη δημιουργική ανάπτυξη στο σχολείο και στην τοπική επικράτεια. Σήμερα, το Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση στην οποία συμμετέχουν νέοι και ενήλικες και η οποία δρα κυρίως μέσω έργων στον εκπαιδευτικό τομέα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

danilodolci.org

Symplexis

Ελλάδα

 

Η Σύμπλεξις είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της προώθησης της ενσωμάτωσης και της υποστήριξης πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται από αποκλεισμό. Όλες οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον φορέα είναι προσανατολισμένες στον εκάστοτε χρήστη, έχοντας ως ακρογωνιαίο λίθο μια σειρά αξιών, όπως η βιωσιμότητα του αντίκτυπου, ο σεβασμός στην ατομικότητα και η εξατομικευμένη προσέγγιση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση με γνώμονα τον χρήστη, ο προσανατολισμός με βάση τα αποτελέσματα και τα ιδανικά της κοινότητας.

symplexis.eu