Projekta rezultātu ieviešanas stratēģija

Šajā sadaļā atradīsiet rokasgrāmatu par ieviešanas stratēģiju. Šī rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai ļautu sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem iepazīties ar projekta “Best Friends Against Ageism” atklājumiem un rezultātiem, kas veicina jēgpilnu diskusiju ar politikas veidotājiem un Eiropas institūcijām ceļā uz pozitīvām pārmaiņām.

Šī rokasgrāmata sniegs ieskatu integrēšanas stratēģiju iedalījumā, tajā skaitā ieviešanas mērķos un motivācijā. Tāpat šeit atradīsiet arī detalizētus ieteikumus, kā ar projekta rezultātiem sasniegt plašāku auditoriju un kā paplašināt līdzīgi domājošo loku mērķu sasniegšanai. Materiāls apkopo sadarbībai atvērtas valsts pārvaldes un izglītības organizācijas un to kontaktus. Visbeidzot, rokasgrāmatā ir sniegta detalizēta informācija par paraugpraksi, vadot integrēšanas seminārus un citas tīklošanas aktivitātes. Ceram, ka tas jums noderēs!

Mērķa grupa:

sociālie aprūpētāji, sociālie darbinieki un brīvprātīgie, kuri strādā ar vecākiem cilvēkiem; pirmsskolas pedagogi; lēmumu pieņēmēji, politikas veidotāji un īstenotāji.

Mācīšanās mērķi:

I

pielāgot starppaaudžu aktivitātes vietējam kontekstam.

Eiropas ziņojums. Starppaaudžu sadarbība un sociālā integrācija senioriem

=

Starppaaudžu izglītības programma senioriem un bērniem, lai mazinātu senioru izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanos

=

Starppaaudžu aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem un maziem bērniem, lai mazinātu vecāku cilvēku izolāciju un veicinātu viņu sociālo iekļaušanu

=

Projekta rezultātu ieviešanas stratēģija

=