Εργαλειοθήκη για Διαγενεακές Μαθησιακές Δραστηριότητες και Κοινωνική Συμμετοχή

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε την Εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία, με μια συλλογή συγκεκριμένου υλικού για χρήση από επαγγελματίες της φροντίδας, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων διαγενεακής μάθησης μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (65+) και μικρών παιδιών (4-5 ετών).

Με στόχο να σπάσουμε την κοινωνική απομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στις κοινότητές μας, αναπτύξαμε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συγκεντρώσαμε στην εργαλειοθήκη ευρηματικά παιχνίδια που προάγουν τη διαγενεακή επικοινωνία και μάθηση, και συνεπώς την κοινωνική ένταξη. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε παιχνίδια προσβάσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα υγείας. Οι εταίροι συνεργάστηκαν για να αξιοποιήσουν ο ένας τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη του άλλου, καθώς και την εμπειρία των βέλτιστων πρακτικών σε κάθε εθνικό πλαίσιο.

Τα διαγενεακά προγράμματα παρέχουν ένα χώρο για τη διαμόρφωση αμοιβαίων και συνεργατικών σχέσεων, όπου τόσο το παιδί όσο και ο ενήλικας μεγαλύτερης ηλικίαςσ μπορούν να λειτουργήσουν ως δάσκαλος και ως μαθητής.

Τα παιδικά παιχνίδια δίνουν επίσης στους μεγαλύτερους παίκτες την ευκαιρία να διηγηθούν στους νεότερους συμπαίκτες τους περισσότερα για την παιδική τους ηλικία και τα παιχνίδια της εποχής, υποστηρίζοντας έτσι τη διαγενεακή μάθηση (τόσο εντός όσο και εκτός της οικογένειας), η οποία συμβάλλει στο να αποκτήσουν τα παιδιά μια διαφορετική οπτική για την ιστορία της κοινότητάς τους.

Ομάδα-στόχος:
  • Φροντιστές, κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντές που εργάζονται με ηλικιωμένους
  • Παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας και μικρά παιδιά (4-5 ετών)
  •  Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
Μαθησιακοί στόχοι:

I

Θα μάθετε να λαμβάνετε υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων στη δραστηριότητα και να την προσαρμόζετε σε αυτές

I

Θα μάθετε να διευκολύνετε μια δραστηριότητα

I

Θα πάρετε ιδέες για δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα διαγενεακό πλαίσιο

Συγκριτική έρευνα και αξιολόγηση των τρεχουσών αναγκών

=

Πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαγενεακή μάθηση

=

Εργαλειοθήκη για Διαγενεακές Μαθησιακές Δραστηριότητες και Κοινωνική Συμμετοχή

=

Προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε επίπεδο πολιτικών

=